Laboratorium

USŁUGI LABORATORYJNE

Firma posiada w pełni wyposażone laboratorium do badania oleju. Badane są:

  • wolne kwasy tłuszczowe (PN-EN ISO 660) za pomocą liczby kwasowej,
  • zawartość fosforu (PN-ISO 10540-1),
  • zawartość wody metodą Karla-Fischera (PN-EN ISO 8534),
  • liczba jodowa wg metody Hanusa (PN-ISO 3961).

Liczba kwasowa określa ilość wolnych kwasów tłuszczowych. Wyraża się ją jako ilość mg wodorotlenku potasu potrzebną do zobojętnienia kwasów tłuszczowych zawartych w 1 gramie badanego tłuszczu. Liczba kwasowa jest miarą zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, czyli określa stopień hydrolizy tłuszczu.

Liczba jodowa jest to liczba gramów chlorowca, w przeliczeniu na jod. Która przyłącza się w określonych warunkach do podwójnych wiązań kwasów tłuszczowych znajdujących się w 100 gramach badanego tłuszczu. Liczba jodowa jest zatem miernikiem stopnia nienasycenia tłuszczu, w związku z tym może służyć do identyfikacji tłuszczów.

Olej badany jest na każdym etapie procesu - począwszy od przyjazdu do oczyszczenia, przez poszczególne węzły produkcyjne, aż do zbiornika magazynowego.

Istnieje możliwość przeprowadzenia powyższych badań na zlecenie. W tym celu wystarczy dostarczyć próbkę oleju w ilości ok. 50 ml. Profesjonalny zespół i nowoczesna aparatura dają gwarancję wysokiej wiarygodności i rzetelności wykonywanych przez nas usług.

Ceny poszczególnych analiz uzależnione są od jakości badanej próbki oleju. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 693 155 190.

 

 

 

Zainteresowany?

Zainteresowała cię nasza oferta? Masz pytania związane z usługami filtrowania oleju? Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt