Firma

UROCZYSTE OTWARCIE ZAKLADU

Dzisiaj, 14 lipca odbyło się oficjalne otwarcie nowej firmy działającej przy ulicy Jedwabniczej w Turku. Zadaniem firmy jest oczyszczanie oleju rzepakowego. W pełni skomputeryzowany proces oczyszczania oleju, pozwoli osiągnąć wydajność rzędu stu pięćdziesięciu ton czystego oleju dziennie. Zamiarem inwestora Mirosława Sakwy, było wykorzystanie centralnej lokalizacji miasta i sąsiedztwa autostrady.

Cały proces rozpoczynać się będzie od napełniania zbiorników przy pomocy autocystern wjeżdżających na teren firmy, a następnie olej ze zbiorników przekazywany będzie do reaktorów, w których nastąpi jego podgrzanie i chemiczne oczyszczanie. Proces ten w żaden sposób nie zanieczyszcza środowiska. Odpady powstałe w wyniku oczyszczania trafią do biogazowni, z kolei czysty olej trafi do butelek oraz do przemysłu paliwowego.

Podczas oficjalnego otwarcia obecni byli m.in. Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Anna Majda, Starosta Turecki Mariusz Seńko, burmistrzowie Romuald Antosik i Tadeusz Czerwiński oraz lokalni przedsiębiorcy. Właściciele dokonali symbolicznego aktu otwarcia przecinając wstęgę. Wysłuchali wielu miłych życzeń, a na ich ręce trafiły bukiety kwiatów. Następnie zgromadzeni goście oprowadzeni zostali po pozostałych pomieszczeniach, a na zakończenie, wszyscy zaproszeni zostali na wspólny obiad do restauracji.

źródło: Turek.net.pl

Zainteresowany?

Zainteresowała cię nasza oferta? Masz pytania związane z usługami filtrowania oleju? Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt